FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आपतकालिन बाल उद्धारकाेष सञ्चालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 11:04 PDF icon Final _ Kalikot Emergency Fund Guideline of 21 Asra 2076.pdf
शिक्षा ऐन २०७५ ७५/७६ 02/03/2020 - 14:25 PDF icon शिक्षा ऐन फाइनल मस्योदा 2075.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 15:07 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन.pdf
खाँडाचक्र नगरपालिका सहकारी ऐन २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 15:05 PDF icon सहकारी एेन २०७६.pdf
पूर्वाधार आयोजना मर्मत तथा सम्भार सम्वन्धित कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 15:03 PDF icon पूर्वाधार आयोजना मर्मत तथा सम्भार सम्वन्धित कार्यविधि २०७६.pdf
जेष्ट नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 15:02 PDF icon जेष्ट नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
खाडाचक्र नगरपालिका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, –२०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 15:00 PDF icon खाडाचक्र नगरपालिका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, –२०७६.pdf
खाँडाचक्र नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 14:58 PDF icon खाँडाचक्र नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७६.pdf
खाँडाचक्र नगरपालिका घ वर्गको परिचय पत्र विवतरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 14:57 PDF icon खाँडाचक्र नगरपालिका घ वर्गको परिचय पत्र विवतरण कार्यविधि २०७६.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६. ७६/७७ 07/21/2019 - 12:14 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६.pdf

Pages