FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय ८

नन्द बहादुर मल्ल                                 मुकेश कुमार ठाकुर                            

वडा अध्यक्ष                                         वडा सचिव                                

सम्पर्क नं. ९८६८३०६२१९                    सम्पर्क नं.  ९७६९८२८८०३                 

Ward Contact Number: 
९८६८००१६४३