FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय ८

नन्द बहादुर मल्ल                                   

वडा अध्यक्ष                                              

सम्पर्क नं. ९८६८३०६२१९                            

Ward Contact Number: 
९८६८००१६४३