FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय २

 कबिन्द्र बहादुर शाही                                          धिरेन्द्र बहादुर शाही

 वडा अध्यक्ष                                                  वडा सचिव

 सम्पर्क न‌ं ‍‍. ९८४८३०५७४०                           सम्पर्क न‌ं ‍‍.  ९८४८३०१०५९

Ward Contact Number: 
९८४८३०६६१७