FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाेषणमैत्री स्थानीम तह घोषणाका लागि बहुक्षेत्रीय पाेषण सेवा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन निदेशिका २०८० ८०/८१ 03/29/2024 - 12:03 PDF icon विशेष अनुदान कार्य सञ्चालन निर्देशिका - खाडाचक्र नपा.pdf
न्यायीक समितिले उजुरीकाे कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेकाे विधेयक ८०/८१ 03/29/2024 - 11:58 PDF icon Melmelap (1) (1).pdf
एकिकृत प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/21/2024 - 12:56 PDF icon खाँडाचक्र न.पा._एकीकृत प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन २०८० ८०/८१ 07/13/2023 - 14:51 PDF icon खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन २०८०.pdf
नीति तथा कार्यक्रम २०८० ८०/८१ 06/28/2023 - 15:19 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०.pdf
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य याेजना ७९-८० 03/07/2023 - 12:57 PDF icon 03 Final DPRP Khanda Chakra.pdf
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 01/08/2023 - 15:36 PDF icon खाडाचक्र अनुगमन तथा मुल्याङकलन निर्देशिका.pdf
स्वास्थ्य स‌ंस्था दर्ता निदेशिका २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 15:35 PDF icon स्वास्थ्य सस्था दर्ता, निर्देशिका २०७९_ Khadachakkra Municipality.pdf
स‌ंरचनागत कार्य विवरण । आ.व.२०७८-२०७९ 01/08/2023 - 11:00 PDF icon संरचनागत कार्य विवरण.pdf
खाँडाचक्र नगरपालिकाको आवधिक याेजना ७५/७६ 12/23/2022 - 12:30 PDF icon Khadachakra PP Final.pdf

Pages