खाँडाचक्र नगरपालिरकाकाे अार्थिक वर्ष २०७४।७५ तथा अा.व. ०७५।०७६ काे प्रथम चाैमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रम

खाँडाचक्र नगरपालिकाकाे अा.व.२०७४।०७५ तथा ०७५।०७६ काे प्रथम चाैमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष: