FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खाँडाचक्र नगरपालिका घ वर्गको परिचय पत्र विवतरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 14:57 PDF icon खाँडाचक्र नगरपालिका घ वर्गको परिचय पत्र विवतरण कार्यविधि २०७६.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६. ७६/७७ 07/21/2019 - 12:14 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६.pdf
खाँडाचक्र नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यत्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६. ७६/७७ 07/21/2019 - 11:52 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यत्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
खाँडाचक्र नगरपालिका विनियाेजन ऐन २०७६/०७७ ७६/७७ 07/21/2019 - 11:48 PDF icon ९ खाँडाचक्र विनियोजन ऐन २०७६.pdf
खाँडाचक्र नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७६/०७७ ७६/७७ 07/21/2019 - 11:44 PDF icon 2 खाँडाचक्र आर्थिक ऐन २०७६.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ७५/७६ 05/06/2019 - 10:42 PDF icon फोहोर-मैला-व्यवस्थापन-ऐन-२०६८.pdf
आ व ०७५/०७६ को निति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 04/18/2019 - 10:33 PDF icon आव ०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रम २०७५-३-२७ Final.pdf
खाँडाचक्रकाे राजपत्र ७४/७५ 08/26/2018 - 14:44 PDF icon खाँडाचक्र राजपत्र
खाँडाचक्र विनियाेजन एेन २०७४-७५ ७४/७५ 08/26/2018 - 14:42 PDF icon खाँडाचक्र विनियाेजन एेन २०७४-७५
खाँडाचक्र विनियाेजन एेन २०७५।०७६ ७५/७६ 08/26/2018 - 14:36 PDF icon खाँडाचक्र नगरपालिकाकाे अा‍‍ ‍व‍ २०७५।०७६ काे विनियाेजन एेन

Pages